Stołówka

Stołówka szkolna

 

Szanowni Rodzice! 
Uprzejmie informujemy, że wpłaty za obiady będą przyjmowane do ostatniego dnia roboczego danego miesiąca. 
Nieobecność dziecka musi być zgłoszona osobiście w sekretariacie szkoły lub telefonicznie pod nr tel. 25 755 08 34, najpóźniej do godz. 9 danego dnia. 
Godziny pracy sekretariatu 7.30-15.30. 
Odliczenie kwoty następuje z płatnością w następnym miesiącu. 
Opłaty za obiady przyjmuje Pani Aldona Janeczek- intendent szkoły tylko i wyłącznie:
– w poniedziałki i wtorki w godz. 7:45-9:00
– w środy w godz 13:15-15:00
oraz ostatniego dnia danego miesiąca 8:45-9.00
Miejsce przyjmowania opłat: stołówka szkolna. 
Kwota dzienna za wyżywienie wynosi:
Uczniowie klas I-VIII – 3.50 zł 
Punkt Przedszkolny, Oddział Przedszkolny- 5.50 zł
WAŻNE ! 
Bardzo prosimy o uiszczanie wpłat w terminie. 


Jadłospis: