Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski 2023/2024

Przewodnicząca: Gabriela Pieńkosz
Za-ca przewodniczącej: Alicja Siwek
Skarbnik: Milena Prusak

Do  zadań Samorządu Uczniowskiego należy:

– reprezentowanie szkoły,
– organizowanie imprez szkolnych,
– pilnowanie porządku na imprezach szkolnych,
– utrzymanie szkoły w czystości i dyscyplinie,
– reprezentacja uczniów na zebraniach i apelach,
– organizacja rozrywek i konkursów.

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Magdalena Szpadzik, Witold Łukasiak