Rada rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

 

Przewodnicząca: Iwona Stoń

Za-ca Przewodniczącej: Jolanta Pawłowska

Skarbnik: Dorota Osial