Zajęcia pozalekcyjne

W Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Przedszkolnymi w Goździe w roku szkolnym 2023/2024 realizowane są zajęcia dodatkowe:

 • „Wesoła matematyka” – zajęcia kształtujące kreatywność 
 • „Matematyczny Olimpek” – zajęcia kształtujące kreatywność 
 • „Logicznie – matematycznie” – zajęcia kształtujące kreatywność 
 • „ABC młodego dziennikarza” – zajęcia kształtujące kreatywność 
 • „Spotkanie ze sztuką” – zajęcia kształtujące kreatywność 
 • „Easy English” – zajęcia kształtujące kreatywność 
 • Zajęcia kształtujące kreatywność z języka polskiego
 • Matematyka – zajęcia wyrównawcze z matematyki
 • Doradztwo zawodowe – zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
 • „Pingpongowe marzenia”
 • „SKS