Kształcenie bez granic

„Kształcenie bez granic” to projekt realizowany w Szkole Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Przedszkolnymi w Goździe od 01.08.2017 r.
do 30.06.2019 r. Dofinansowany został z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Celem głównym projektu jest wyższa jakość kształcenia ogólnego poprzez

doposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne, zapewnienie dostępu uczniów do dodatkowych zajęć edukacyjnych (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), podwyższenie kompetencji zawodowych nauczycieli.

Projekt „Kształcenie bez granic” oferuje cały wachlarz zajęć:

– zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, – kursy, szkolenia, studia podyplomowe,  

– pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów,

– zajęcia organizowane poza szkołą – wyjazdy edukacyjne,

– wyposażenie szkolnych pracowni do przedmiotów przyrodniczych i ICT

Nasza placówka została wyposażona w nowoczesne narzędzia i sprzęt komputerowy oraz multimedialny do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zastosowaniem TIK.

W ramach projektu „Kształcenie bez granic” uczniowie naszej szkoły uczestniczą w różnorodnych zajęciach: zajęcia matematyczne, przyrodnicze, biologiczno – chemiczne, zajęcia języka angielskiego i rosyjskiego, geograficzne, fizyczne, programistyczne, logopedyczne, współpraca w grupie, kompetencje interpersonalne, netykieta, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Program „Kształcenie bez granic” rozwija pracę zespołową, kreatywność i innowacyjność naszych uczniów.