Doradztwo zawodowe

 

CZYM JEST DORADZTWO ZAWODOWE?

Uporządkowane i zaplanowane działania mające na celu wspieranie uczniów szkół podstawowych w procesie świadomego i samodzielnego podejmowania decyzji edukacyjnych, a także zawodowych.

DLACZEGO ZOSTALO WPOWADZONE?

Doświadczenia nauczycieli, wychowawców i doradców pracujących z uczniami pokazują, że znaczna część młodych ludzi nie ma planu, ani pomysłu na to, czym chciałaby się w życiu zajmować, jak kierować swoją dalszą edukacją. Uczniowie mają trudność z określeniem swoich zainteresowań, mocnych stron, predyspozycji i preferencji.

Rolą doradcy zawodowego jest udzielanie uczniom wsparcia w tym zakresie.

Nasza szkoła dokonuje starań, aby wesprzeć zarówno uczniów, jak i rodziców, w procesie wychowawczym, w tym w decyzjach dotyczących kolejnego etapu edukacyjnego.  

TREŚCI PROGRAMOWE

 1. Poznanie siebie.
 2. Świat zawodów i rynek pracy.
 3. Rynek edukacyjny i uczenia się przez całe życie.
 4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno- zawodowych.

ZADANIA

 • uzyskanie przez uczniów dostępu do wsparcia z zakresu doradztwa zawodowego
 • przygotowanie uczniów do wyboru dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej
 • pomoc w określeniu własnych predyspozycji, cech osobowości, temperamentu, zainteresowań, talentów, mocnych stron i umiejętności
 • przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnych i trafnych wyborów edukacyjno – zawodowych
 • wsparcie rodziców w udzielaniu pomocy dzieciom w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych
 • uświadomienie rodzicom ich roli w procesie przygotowania dziecka do wyboru przyszłości edukacyjno-zawodowej
 • wzbogacenie oferty szkoły i jej promocję w obszarze działań z zakresu doradztwa zawodowego

PODSTAWA PRAWNA

W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe wprowadzono regulacje dotyczące form realizacji doradztwa zawodowego oraz zajęć, w trakcie których będą realizowane działania z zakresu doradztwa zawodowego. Ponadto od 1 września 2019 r. weszło w życie rozporządzenie MEN  (z dnia 12 lutego 2019 r.) w sprawie doradztwa zawodowego.

ZAŁĄCZNIKI: