Biblioteka szkolna

Regulamin korzystania z podręczników szkolnych:

Czytelnikami biblioteki szkolnej są uczniowie, nauczyciele i rodzice.

Do głównych celów biblioteki należą:
– gromadzenie zbiorów
– przechowywanie i konserwacja książek
– opracowywanie i udostępnianie zbiorów.

Ponadto biblioteka realizuje następujące zadania:

 • organizacja zbiorów i warsztatu informacyjnego,
 • uaktualnianie napisów informacyjnych, plansz,
 • wdrażanie i zachęcanie uczniów do systematycznego odwiedzania biblioteki szkolnej
  i wypożyczania książek.
 • uczenie poszanowania książek i czasopism oraz poprawnego zachowania w bibliotece,
 • inspirowanie czytelnictwa poprzez:

* reklamowanie książek,
* udzielanie porad i wskazówek w wyborach czytelniczych,
* wystawy okolicznościowe, wystawki zakupionych nowości,
* organizację świąt bibliotecznych,
* przeprowadzenie imprez i konkursów czytelniczych.

 • udostępnianie materiałów bibliotecznych na zajęcia edukacyjne,
 • pomoc w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, porządkowania
  i wykorzystywania informacji  z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
 • pomoc w wyszukiwaniu materiałów źródłowych na określony temat,
 • udzielanie wskazówek czytelnikom korzystającym z wolnego dostępu do półek, udzielanie porad bibliotecznych, rzeczowych, tekstowych,
 • wspomaganie realizacji programów nauczania  i wychowania, edukacji kulturalnej
  i informacyjnej ucznia,
 • pomoc w doskonaleniu warsztatu pracy,
 • sporządzanie wykazów i reklamowanie nowości wydawniczych dla nauczycieli; gromadzenie materiałów pomocnych w uzyskaniu stopnia awansu zawodowego,
 • współpraca z nauczycielami w ramach realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych.

Biblioteka szkolna udostępnia swe zbiory w ciągu 15 godzin tygodniowo od poniedziałku do piątku.

bibliotekarz: Małgorzata Bienias