Laboratoria Przyszłości

W roku szkolnym 2021/2022 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Przedszkolnymi w Goździe przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Laboratoria Przyszłości.
Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Celem programu rządowego jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.
W ramach programu nasza placówka otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 60 000 zł. na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. 
Program pozwoli na stworzenie nowoczesnej szkoły – szkoły doposażonej w innowacyjne rozwiązania edukacyjne z zakresu robotyki i mikroelektroniki (wraz z oprogramowaniem), produkcji audio-video, techniki i małego AGD, oraz wyposażenie stanowisk i artykuły BHP.
Dzięki wsparciu finansowemu zakupione zostało wyposażenie podstawowe:
– drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami, ploterami etc.)
– mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi
   akcesoriami
– sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, greenscreeny,
  mikrofony etc.)
– stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).
W ramach programu zostały zakupione również specjalistyczne narzędzia i urządzenia, materiały edukacyjne oraz oprogramowanie, w tym z zakresu robotyki oraz pracowni robótek ręcznych.
Z otrzymanych zasobów korzystają wszyscy uczniowie naszej szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt uatrakcyjnia zajęcia szkolne, pozwala uczniom rozwijać swoje zainteresowania – nie tylko w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych: informatyka, matematyka,  technika, plastyka, chemia i fizyka, biologia, geografia lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, zajęć rozwijających kreatywność, zajęć edukacji wczesnoszkolnej, uroczystościach szkolnych i innych form rozwijania umiejętności praktycznego działania.
Realizacja programu Laboratoria Przyszłości już rozpoczęta.