Dyrektor i Kadra

ROK  SZKOLNY  2023/2024

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Goździe
Bożena Lipiec
  

 

 

edukacja wczesnoszkolna 

Ajdakowska Magdalena j. angielski, j. rosyjski, muzyka
Bernaciak Barbara wychowanie przedszkolne, bibliotekarz
Bienias Małgorzata historia, wos, wdż, bibliotekarz
Buczek Anna edukacja wczesnoszkolna
Dziubak Małgorzata informatyka, technika, plastyka, świetlica
ks. Gendek Adrian religia
Janeczek Aldona opiekun przedszkola
Jędrych Anna edukacja przedszkolna, pedagog specjalny
Kosyra Małgorzata j. angielski
Kula Katarzyna edukacja wczesnoszkolna
Łukasiak Witold wychowanie fizyczne
Piecek Wioletta przyroda, biologia, chemia, edb, geografia
Pieńkosz Ewa j. polski, religia, logopeda
Sulej Magdalena wychowanie przedszkolne
Szewczyk Małgorzata j. polski, pedagog szkolny
Szpadzik Magdalena matematyka, fizyka
Szponder Jadwiga edukacja wczesnoszkolna
Tomaszek Aneta psycholog