Sprawozdanie finansowe szkoły

Sprawozdanie za rok 2021

Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Przedszkolnymi w Goździe  za 2021 rok, znajdują się pod adresem:

https://www.nbip.pl/cuwkloczew/?id=106