Patron szkoły

1846
Dnia 5 maja w Woli Okrzejskiej na Podlasiu Przychodzi na świat Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz syn Józefa i Stefanii Cieciszowskich

1858-1865
Okres nauki w gimnazjum. Pierwsze utwory literackie.

1866
Po zdaniu egzaminu wstępnego do Szkoły Głównej Henryk Sienkiewicz zapisuje się na wydział lekarski, z którego przenosi się na prawny, a wreszcie na filologiczny.

1869
W „Przeglądzie Tygodniowym” ukazuje się recenzja teatralna – pierwszy drukowany utwór Sienkiewicza, a w „Tygodniku Ilustrowanym” studium o Mikołaju Sępie-Szarzyńskim.

1872
Druk Na marne w tygodniku „Wieniec”, a w „Przeglądzie Tygodniowym” Humoresek z teki Worszyłły, podpisanych pseudonimem Litwos. Początki pracy dziennikarskiej.

1874
Poznanie Marii Kellerówny. Zaręczyny i pierwszy wyjazd zagraniczny do Brukseli i Paryża. Listowne zerwanie zaręczyn przez ojca Kellerówny.

1875
Powstanie nowel: Sielanka, Stary sługa, Hania, w rok później ich druk w „Gazecie Polskiej”.

1876
19 lutego Sienkiewicz wyjeżdża do Ameryki jako korespondent „Gazety Polskiej”.

1878
Powrót do Europy. Pobyt w Paryżu i Normandii. Praca nad nowelami: Przez stepy Orso, Komedia z pomyłek, Jamioł, Janko Muzykant. W dalszym ciągu praca dziennikarska.,

1879
Odczyt we Lwowie, Szczawnicy i Krynicy. Pobyt w Zbarażu i wyjazd do Włoch , gdzie powstają nowele: Z pamiętnika korepetytora, Za chlebem.
W Wenecji Sienkiewicz poznaje Marię i Jadwigę Szetkiewiczówny.
W firmie Gebethner i wolff ukazuje się pierwszy tom Pism Henryka Sienkiewicza.

1881
18 sierpnia ślub z Marią Szetkiewiczówna.

1882
Powstanie Bartka Zwycięzcy. Rodzi się syn Henryk Józef Kazimierz (15 lipca).

1883
Druk Ogniem i mieczem w odcinkach na łamach :Słowa”.Rodzi się córka Jadwiga (13 grudnia).

1885
19 października umiera na gruźlicę Maria Sienkiewiczowa.

1886
Koniec pracy nad Potopem. Podróż do Grecji, Włoch i Turcji.

1888
Ukończenie Pana Wołodyjowskiego. Sienkiewicz otrzymuje od nieznanego ofiarodawcy dar 15 000 rubli.
1889
Przekazanie daru Akademii Umiejętności w Krakowie na stypendium dla zagrożonych gruźlicą artystów i uczonych. Praca nad Bez dogmatu.

1890
Wyjazd do Egiptu i Zanzibaru przerwany przez febrę.

1891
Praca nad Listami z Afryki.

1892
Zaręczyny z Marią (Romanowską)- przybrana córką Wołodkowiczów (zwaną przez pisarza Marynuszka).

1893
Praca nad Rodziną Połanieckich. Ślub z Marynuszką (11 listopada)
i wyjazd z żoną do Włoch. W Nervi żona opuszcza pisarza.

1894
Ukończenie Rodziny Połanieckich.

1896
Unieważnienie małżeństwa z Marynuszką orzeczeniem Kongregacji Świętej Inkwizycji. Ukończenie Quo vadis. Tanie wydanie Trylogii przez Hipolita Wawelberga Sienkiewicz członkiemCesarskiej Akademii Nauk
w Petersburgu.

1898
Zabiegi Sienkiewicza o wzniesienie pomnika Adama Mickiewicza
w Warszawie i odsłonięcie pomnika 24 grudnia.

1899
Udział w odsłonięciu Pomnika Słowackiego w Miłosławiu w majątku Józefa Kościelskiego. Poznanie z Marią Radziejewską.

1900
Ukończenie Krzyżaków. Udział w uroczystościach500-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego i otrzymanie doktoratu honoris causa. 22 grudnia obchody jubileuszu pracy pisarskiej Henryka Sienkiewicza. Wręczenie aktu własności Oblęgorka.

1901
Wystąpienie Sienkiewicza z odezwą w sprawie dzieci polskich we Wrześni.

1902
Oficjalny przyjazd Sienkiewicza do Oblęgorka.

1903
Organizowanie akcji pomocy dla ofiar powodzi.

1904
Otrzymanie Legii Honorowej od rządu francuskiego. 5 maja ślub z Marią Babską.

1905
Ukończenie powieści Na polu chwały pisanej częściowo w Oblęgorku. Wyjazd do Sztokholmu po odbiór Nagrody Nobla (10 grudnia).

1906
Sienkiewicz członkiem Serbskiej Akademii Nauk i rzymskiej „ Arkadii”. Ogłoszenie Listu otwartego do J.C.M. Wilhelma II, Króla Pruskiego skierowanego przeciw jego antypolskiej polityce. List przedrukowała niemal cała prasa Europy.

1909
Międzynarodowa ankieta – książka Prusse et Pologne. Ukończenie Wirów.

1911
Druk W pustyni i w puszczy ipraca nad Legionami.

1912-1913
Sfilmowanie Quo vadis we Francji i we Włoszech.

1914
Po wybuch wojny wyjazd z Oblęgorka do Krakowa, a następnie do Wiednia i Szwajcarii.

1915
Zorganizowanie w Vevey koło Lozanny Szwajcarskiego Generalnego Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce.

1916
Praca w komitecie. 70 rocznica urodzin Sienkiewicza. 15 listopada śmierć Henryka Sienkiewicza w Vevey, 25 listopada druk w „Tygodniku Ilustrowanym” ostatniego utworu Sienkiewicza pt. Wspomnienie.

1924
27 października uroczyste sprowadzenie zwłok pisarza do Warszawy
i złożenie ich w podziemiach katedry św. Jana.