Dotacja w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Nazwa programu: Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Wartość dofinansowania: 2500,00 zł

Całkowita wartość zadania: 3125,00 zł. 

Nasza szkoła otrzymała na rok 2023 wsparcie finansowe z dotacji celowej budżetu państwa na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz na realizację działań promujących czytelnictwo, w tym:

  • zakup książek będących nagrodami książkowymi dla dzieci biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo,
  • organizacje spotkań autorskich, wystaw i konkursów.