AKADEMIA Z OKAZJI 1057 ROCZNICY CHRZTU POLSKI

 
Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski ustawą z 22 lutego 2019 r. W założeniu święto ma na celu „upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej świadomości”.
W ramach obchodów 1057 rocznicy chrztu Polski odbyła się akademia z udziałem pocztu sztandarowego upamiętniająca jedno z najważniejszych wydarzeń w historii naszego kraju. Po odśpiewaniu hymnu państwowego uczniowie klasy IV
w strojach słowiańskich zaprezentowali część artystyczną, w której przybliżyli okoliczności, przebieg i znaczenie chrztu dla kształtowania się państwowości polskiej. Odegrali również symboliczną scenkę zaślubin Mieszka I z Dobrawą.
Podczas akademii wykorzystano zasoby Laboratoriów Przyszłości – aparat fotograficzny Sony – w celu udokumentowania uroczystości.