Znakomita pamięć

Proste ćwiczenia pamięci

Znakomita pamięć to efekt treningu pamięci.

Dlatego na co dzień rozwiązuj krzyżówki i łamigłówki, ucz się obcych słówek, zapamiętuj numery telefonów, tytuły książek, dowcipy, licz w pamięci.

Gdy musisz opanować trudny materiał, zapewnij sobie odpowiednie warunki do nauki, by niepotrzebnie nie rozpraszać uwagi (dotyczy to zarówno włączonego telewizora, jak i bałaganu na biurku) – zaoszczędzisz sporo czasu.

Znajdź też swój styl pracy (o jakiej porze najlepiej się uczysz, w jakim pokoju). Podczas nauki angażuj kilka zmysłów: czytaj na głos, spaceruj po pokoju, wystukuj rytm.

Doceń również swoją wyobraźnię: notuj za pomocą map myśli (technika tworzenia notatki przy użyciu rysunków i słów kluczy – aktywizuje obie półkule mózgowe), a czytając, twórz dynamiczne obrazy i  skojarzenia – dzięki temu więcej zapamiętasz.

Żeby nie zniechęcać się do pracy, ucz się na przemian łatwiejszych i trudniejszych partii materiału. Pamiętaj też o systematycznych powtórkach. By utrzymać motywację, zawsze myśl o czekających cię korzyściach.

Mnemotechnika

Techniki pamięciowe ułatwiają szybsze zapamiętywanie, przechowywanie i przypominanie sobie informacji (dat, haseł dostępu, PIN-ów, list, numerów telefonów, treści wykładów itp.). Polegają one np. na tworzeniu akronimów (skrótowców) z pierwszych liter innych wyrazów, które próbujemy zapamiętać, układaniu wierszyków, ciągów skojarzeń. Mnemotechnika uławia uczenie się i stanowi swoisty trening pamięci i koncentracji.

pedagog szkolny Małgorzata Szewczyk