Prowadzenie zajęć od 18.01.2021r. w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Przedszkolnymi w Goździe

Informacje dotyczące organizacji pracy szkoły od 18 stycznia 2021r. znajdują się w załącznikach poniżej: