Z wizytą w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Uczniowie kl. I, II III 19.04.2024 r. zwiedzali Twierdzę Carską oraz Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Była to dla nas wszystkich piękna i bardzo ciekawa lekcja o barwnej historii naszej ojczyzny i o początkach szkolnictwa lotniczego w Polsce.

A. Buczek