Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

#narodowyprogramrozwojuczytelnictwa

W Oddziale Przedszkolnym został zorganizowany Konkurs Recytatorski pt. ,,Tuwim i Brzechwa – dzieciom”. Celem konkursu była popularyzacja poezji dziecięcej, jak również rozwijanie zdolności recytatorskich. Do konkursu zgłosiło się 16 uczestników. Oceny występów dokonała Komisja Konkursowa, która jednogłośnie stwierdziła, iż przedszkolaki zaprezentowały wyrównany i wysoki poziom artystyczny. Wszyscy uczestnicy zostali wyróżnieni i nagrodzeni.

B. Bernaciak