Cała Polska Czyta Dzieciom

W Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza z Oddziałami Przedszkolnymi w Goździe w marcu 2022r. została przeprowadzona akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom” w klasach I –VIII.
Celem akcji było propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży i zachęcenie do sięgnięcia po lektury zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025.
W poszczególnych klasach odbyło się czytanie następujących fragmentów książek:

  • Klasy I – III: „Dziadek i Niedźwiadek”, aut. Ł. Wierzbicki,
  • Klasa IV: „Kajko i Kokosz”, aut. J. Christa,
  • Klasa V: „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” , aut. R. Kosik,
  • Klasa VI: „Placówka”, aut. B. Prus,
  • Klasa VII i VIII: „Kamienie na szaniec”, aut. A. Kamiński.

Małgorzata Bienias

ZACHĘCAMY DO CZYTANIA