„Dobry pomysł” – podsumowanie Projektu Fundacji ING

Zakończyliśmy projekt „Dobry Pomysł”. W którego realizacji wzięło 42 uczniów z klas 1-3.  Głównym zamierzeniem  projektu było  rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, turystycznych i sportowych  oraz motywowanie uczniów do wykorzystania swoich uzdolnień.
Tematyka zajęć była interesująca. Uczestnicy widzieli Warszawę okiem rodowitego mieszkańca. Poznali historię miasta, zabytki i miejsca pamięci narodowej. Dowiedzieli się, jak zorganizować wycieczkę w góry. Poznali zasady gry w siatkówkę. Projekt zwiększył u uczestników umiejętność organizacji czasu. Zauważalne jest zwiększenie świadomości dotyczącej funkcjonowania organizmu: uczestnicy wiedzą jak  rozkładać siły, biorąc pod uwagę stopień trudności zadania, poziom wysiłku (wspinaczka, zwiedzanie) jak i czas potrzebny do bezpiecznego zejścia ze szlaku turystycznego, zakończenia gry. Wiedzą, jakie powinno być wyposażenie turysty.  Uczestnicy poznali zasady bezpieczeństwa zarówno na wycieczce, na szlaku turystycznym jak i w każdej dziedzinie sportu. Owe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa przenoszą na zasadzie analogii do innych dziedzin życia, począwszy od lekcji wychowania fizycznego, poprzez zabawy ruchowe, aż po pomoc rodzicom przy pracy. Dzięki udziale w projekcie sale wzbogaciły się  o pomoce dydaktyczne, które pozwolą rozwijać w uczniach zdolność logicznego myślenia, zainteresowań. Uczestnicy wykonali  ilustrację „Moje najpiękniejsze miejsce na ziemi, te które znam lub te które chciałbym odwiedzić”. Podsumowując: program spełnił  wszystkie założenia, dostarczył uczniom wiele informacji dotyczących turystyki i sportu. Zmotywował uczestników do samodzielnego poszerzania zainteresowań.

koordynator projektu Bożena Lipiec