Moje pierwsze prawo jazdy

9 czerwca 2021r. w naszej szkole odbył się egzamin na kartę rowerową dla uczniów kl. IV.  Egzamin składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Test był sprawdzianem wiadomości z zakresu bezpiecznego korzystania z dróg publicznych, obsługi i konserwacji roweru, pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  Następnie uczniowie prezentowali praktyczną umiejętność bezpiecznej jazdy na rowerze. Wszyscy uczniowie przystępujący do egzaminu uzyskali uprawnienia do samodzielnego korzystania z roweru na drogach publicznych.

Serdecznie gratuluję i życzę bezpiecznej jazdy.
koordynator ds. bezpieczeństwa Małgorzata Dziubak