Sukces w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim

Uczennica klasy  VI Alicja Beczek zdobyła II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Szkół Sienkiewiczowskich podczas Turnieju Szkół Sienkiewiczowskich organizowanym w Szkole Podstawowej w Adamowie. 
Ala świetnie recytowała fragment powieści Henryka Sienkiewicza pt. „Pan Wołodyjowski”.
Wspaniała dykcja, interpretacja utworu, oryginalność oraz ogólny wyraz artystyczny prezentacji w wykonaniu Ali zyskały uznanie Jury.
Uczennicę przygotowywała do konkursu nauczycielka języka polskiego Małgorzata Szewczyk.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów recytatorskich.

                                                                                                                                                 Małgorzata Szewczyk