Zmiany w organizacji pracy szkoły od dnia 4 maja 2021 r.

Szanowni Państwo przesyłam wstępną informację.

Zmiany w organizacji pracy szkoły od dnia 4 maja 2021 r.

1. 4 maja jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla szkoły podstawowej.
2. Oddziały przedszkolne pracują  nadal w trybie stacjonarnym.
3. Od dnia 5 maja 2021 r. do nauki w trybie stacjonarnym wracają uczniowie klas I-III i pracują według obowiązującego planu lekcji, przydzielonych wcześniej sal i wyznaczonych wejść dla poszczególnych grup uczniów.
4. Od  dnia  17  maja  2021  r.  (poniedziałek)  uczniowie  kl.  IV-VIII  będą  się  uczyć w trybie hybrydowym (naprzemiennie – zajęcia stacjonarne i zdalne).
5. W dniach 25-27 maja 2021 r. (wtorek- czwartek) uczniowie klas I-VII będą mieli dni wolne od zajęć dydaktycznych. W tych dniach uczniowie klasy VIII przystąpią do egzaminu ósmoklasisty.
6. Od 31 maja 2021 r. (poniedziałek) wszyscy uczniowie klas I-VIII będą się uczyć w trybie stacjonarnym.


Harmonogram nauczania hybrydowego dla klas IV-VIII przedstawiony zostanie w najbliższych dniach.

Obowiązuje przestrzeganie wytycznych sanitarnych.

Proszę wychowawców o poinformowanie uczniów i rodziców.

Iwona Mroczek

Zał 1:

Wytyczne_dla_klas_1-3_SP_-_aktualizacja_4052021 (1) (1)