5 Nagród Głównych na szczeblu powiatowym

5 czerwca 2024r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień uczniom naszej szkoły biorącym udział w  XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś” przez przedstawicieli Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Rykach Panią Katarzynę Szlendak i Pana Grzegorza Olka.  Nasi uczniowie wykonali piękne prace plastyczne, które Jury powiatu ryckiego nagrodziło szczególnie, przyznając aż 5 nagród głównych. Prace konkursowe Natalii Beczek, Jarosłava Kratchuka, Michała Stonia , Kamili Dudek i Zuzanny Pieńkosz reprezentują powiat rycki na szczeblu  województwa. Równie piękne, oryginalne i pomysłowe prace wykonali: Szymon Beczek, Julia Mućka, Zuzanna Osial, Kacper Beczek, Gabriel Pieńkosz i Krzysztof Sowa. Gratulujemy!

Serdecznie dziękujemy KRUS w Rykach za pamiątkowe dyplomy i wspaniałe nagrody.

M. Dziubak