Kodowanie na dywanie

23 maja w przedszkolu w ramach projektu edukacyjnego Matematyka – ruch i praktyka” sfinansowanego przez fundację mBanku w ramach programu grantowego ,,Rosnę z matematyką” odbyły się warsztaty matematyczne z udziałem dzieci i ich rodzin, których celem było ukazanie im ciekawszej strony matematyki. Rodzice wraz z dziećmi przygotowali żabki, które posłużyły do nauki kodowania oraz utrwalania kolorów i stosunków przestrzennych, a także stworzyli figury geometryczne z wykorzystaniem długopisów 3D, dzięki którym utrwaliły układanie rytmów. Przedszkolaki pracowały także z planszami do kodowania, co poprzez połączenie z zabawą dało im możliwość zdobywania umiejętności programistycznych. Dla dzieci były to cenne zajęcia analizowania różnych wariantów wydarzeń, wysnuwania wniosków i planowania działań. Na zakończenie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na matematyczną pomoc dydaktyczną, podczas którego laureaci zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami i upominkami

#mBank #mFundacja #Rosnezmatematyka #projektedukacyjny #warsztaty #kodowanie

M. Sulej, B. Bernaciak, A. Jędrych