„Rosnę z matematyką” – wycieczka

Dziś przedszkolaki z Oddziału Przedszkolnego w ramach projektu edukacyjnego „Matematyka – ruch i praktyka” sfinansowanego przez Fundację mBanku w ramach programu grantowego „Rosnę z matematyką” odwiedziły Bank Spółdzielczy w Kłoczewie, gdzie zapoznały się z działalnością tej instytucji, m.in. ze sposobami oszczędzania, gromadzenia, lokowania i przechowywania pieniędzy. Dowiedziały się także czym jest bankomat oraz bankowość elektroniczna oraz w jaki sposób przelicza się banknoty i za pomocą jakiego urządzenia można sprawdzić, czy dany banknot nie jest fałszywy. Przedszkolaki dowiedziały się jakie są formy płatności, a także podkreślono znaczenie konta bankowego i karty bankomatowej we współczesnym świecie. Na dzieciaki czekały cukierki oraz niespodzianki.  Następnie przedszkolaki odwiedziły Bibliotekę Publiczną w Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie, gdzie uczestniczyły w bibliotecznej lekcji matematyki, podczas której poszukiwały matematyki ukrytej w literaturze. Poznały bajkę „Setny Smerf”, po czym odszukiwały 10 zaginionych bohaterów, liczyły Smerfy, a także stworzyły z figur geometrycznych (prostokąty i koła) domki dla Smerfów. I tu także na dzieci czekały słodkie upominki. Serdecznie dziękujemy za mile spędzony czas.

#mBank #mFundacja #wycieczka #projektedukacyjny

M. Sulej, B. Bernaciak