Dzień Bezpiecznego Internetu 2024

DBI to międzynarodowy projekt, który ma na celu poszerzanie świadomości na temat negatywnych aspektów korzystania z Internetu wśród dzieci i młodzieży. Powstał jako inicjatywa Komisji Europejskiej, ale obecnie jest celebrowany już przez ponad 200 krajów. Dzień Bezpiecznego Internetu’2024 to 21. rocznica tego święta. Hasło tegorocznej edycji brzmi: „Działajmy razem na rzecz lepszego Internetu”. Dzień Bezpiecznego Internetu obchodziliśmy od 6 lutego do końca marca.
W naszej szkole DBI świętujemy corocznie. DBI ‘2024 realizowany był na lekcjach informatyki w klasach IV-VIII w formie rozmów i własnych doświadczeń uczniów, prezentacji, filmów edukacyjnych.
Klasy I-III uczestniczyły w zajęciach edukacyjno – profilaktycznych, na których poznały zasady bezpiecznego korzystania z komputera i sieci Internet poprzez zabawę, zadania informatyczne, krzyżówki. Pan Enter, Pani Myszka i Pani Klawiatura wprowadzili najmłodszych w bezpieczny wirtualny świat. Dziękuję uczniom klasy VIII za pomoc i aktywne włączenie się w realizację naszego przedsięwzięcia.

M. Dziubak