„Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle…”

4 marca 2024r. uczennice kl.V przygotowały przedstawienie pt.”Pani Twardowska”. Dziewczynki samodzielnie wykonały kukiełki Pana Twardowskiego, Pani Twardowskiej, diabłów i szewca. Dobrały do fragmentów adekwatną muzykę. Akcentowały elementy dźwiękowe takie jak: zgrzytanie, stukanie, kasłanie, parskanie czy stukanie obcasami. Uczennice właściwą modulacją głosu podkreśliły nastrój utworu. Dziewczynki bardzo zaangażowały się w opracowanie tekstu i scenerii. Wiele się nauczyły, bardzo się przy tym cieszyły, a na koniec zgodnie stwierdziły, że „gdzie diabeł nie może, tam babę pośle”.

E. Pieńkosz