Projekt „Mała książka – wielki człowiek”

8.12.2023 r. uczniowie klasy 1 przystąpili do projektu ” Mała książka – wielki człowiek”. To ogólnopolska kampania społeczna, której głównym celem jest promocja czytelnictwa wśród dzieci oraz zachęcanie ich do korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Tego dnia w naszej klasie zorganizowaliśmy miłe spotkanie przy choince. Dzieci wysłuchały baśni H. Ch. Andersena „Dziewczynka z zapałkami” czytanej przez zaproszonych gości – Panią Dyrektor Bożenę Lipiec oraz bibliotekarkę Panią Małgorzatę Bienias. Uczniowie z zaangażowaniem opowiadali treść baśni i udzielali odpowiedzi na zadawane pytania. Pierwszoklasiści dowiedzieli się w jaki sposób można pomagać potrzebującym i jak ważna jest wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali książkę „Wnuczka antykwariusza” autorstwa J. Bednarek.

K. Kula