„BohaterON w Twojej Szkole 2023”

#BohaterON #BohaterONwTwojejSzkole #włączhistorię

#DumnizPowstańców

Nasza szkoła przystąpiła do udziału w ogólnopolskiej kampanii upamiętniającej uczestników Powstania Warszawskiego, a także promującej postawy patriotyczne i popularyzującej historię Polski XX wieku.

Uczniowie klas VII i VIII po zapoznaniu się z materiałami audio i video o Powstaniu Warszawskim wykonywali opaski powstańcze oraz redagowali jednodniowy dziennik powstańczy, wcielając się w uczestnika Powstania Warszawskiego. Zamieścili również pamiątkowy wpis na portalu Dumni z Powstańców, który stał się wirtualnym miejscem pamięci o Powstańcach i Powstaniu Warszawskim.

M. Bienias