Kolejowe ABC

Uczniowie klasy IV wzięli udział w ogólnopolskim konkursie „Kierunek – Bezpieczeństwo” organizowanym w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC II” przez Urząd Transportu Kolejowego. Stworzyli przepiękne makiety miasteczka Peronowo z Rogatkiem i jego przyjaciółmi. Poznali zasady bezpiecznego zachowania na przejazdach kolejowych. Otrzymali dyplomy a także każdy uczestnik konkursu niepowtarzalną, bezpieczną opaskę na rękę. Gratulujemy!

M. Dziubak