Gminny Dzień Edukacji Narodowej

„Zacną rzeczą jest się uczyć, lecz zacniejszą nauczać…”

Julian Tuwim

21 października 2022 roku w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Goździe odbyła się uroczystość z okazji Gminnego Dnia Edukacji Narodowej. Dyrektor szkoły Iwona Mroczek powitała zaproszonych gości. Niezwykle miło było nam gościć Wójta Gminy Kłoczew Pana Zenona Stefanowskiego, Sekretarz Gminy Kłoczew Panią Grażynę Pyl, Skarbnik Gminy Kłoczew Panią Janinę Dębek, Kierownik Centrum Usług Wspólnych Panią Alicję Pietrzak, Dyrektorów szkół: Panią Beatę Kanię – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czernicu, Panią Barbarę Gliwkę – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Zadybskiej, Panią Annę Jagiełło – Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Kłoczewie, Pana Antoniego Całkę – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kłoczewie oraz Księży Kanoników Parafii Kłoczew i Okrzeja: Piotra Paćkowskiego i Sylwestra Borkowskiego. Uroczystość swą obecnością zaszczycili nauczyciele i pracownicy oświaty, emerytowani nauczyciele oraz rodzice.

               Część artystyczną akademii poprzedziły podziękowania Dyrektor szkoły Iwony Mroczek dla nauczycieli i wszystkich pracowników oświaty za ich trud, poświęcenie oraz ogromne zaangażowanie w wychowanie i kształcenie młodego pokolenia.

               Uroczystość Dnia Edukacji umilili nam uczniowie Szkoły Podstawowej w Goździe, którzy pięknie zaprezentowali montaż literacko – muzyczno – taneczny, a w nim wiersze, piosenki, tańce i inscenizacje dla wszystkich zaproszonych gości. Klasa III piosenką „Parostatek” zaprosiła na cudowny rejs statkiem, uczniowie klasy IV i VIII w swoich pełnych humoru inscenizacjach pokazali trud pracy nauczycieli. Klasę II mogliśmy podziwiać w pełnym wigoru i kolorów dynamicznym tańcu, zaś uczniowie klasy VII wspaniale zagrali i wyśpiewali życzenia dla wszystkich nauczycieli. Nie zabrakło też wzruszających dźwięków skrzypiec w wykonaniu uczennicy klasy VII. Bogaty repertuar zaprezentowany na akademii ubarwiła piękna jesienna dekoracja sali.

               Dzień Edukacji Narodowej to znakomita okazja do podziękowania nauczycielom i pracownikom oświaty. Pan Zenon Stefanowski Dyrektorom szkół i przedszkola wręczył Nagrody Wójta. Nagrodę taką otrzymali również Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Cąkała oraz Kierownik CUW Pani Alicja Pietrzak.

               Wójt Gminy Kłoczew Pan Zenon Stefanowski składając podziękowania, wszystkim pracownikom oświaty życzył wielu sukcesów i satysfakcji z pracy. Kwiaty, podziękowania gospodyni uroczystości Pani Dyrektor Iwony Mroczek oraz pamiątkowe zdjęcia były zwieńczeniem wspaniałego wydarzenia.

               Serdecznie dziękujemy wszystkim Gościom za uświetnienie naszej uroczystości, a społeczności szkolnej w Goździe za ogromne zaangażowanie w przygotowanie akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

opr. Małgorzata Szewczyk