Ballady pod klonem

6 września 2022r. w Sali widowiskowej GOK miała miejsce odsłona XI Narodowego Czytania w Gminie Kłoczew. Wśród pięknej scenerii zostały odczytane fragmenty ,,Ballad i romansów” Adama Mickiewicza w połączeniu z koncertem pt. ,,Ballady pod klonem”. Uczennica naszej szkoły Kinga Sowińska z klasy VIII zaprezentowała utwór ,,Rybka”. Przedsięwzięcie to przyczyniło się do popularyzacji twórczości Adama Mickiewicza, zwracając uwagę na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o ojczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Dziękujemy Gminnemu Ośrodkowi Kultury za organizację tego pięknego wydarzenia oraz Kindze za godne reprezentowanie naszej szkoły.

Magdalena Sulej