Święto Ziemi w zerówce

Oddziale Przedszkolnym dzieci obchodziły Święto Ziemi. Zajęcia, zabawy i prace odbywały się w myśl haseł:
„Dzisiaj Ziemia swoje święto ma, bo przedszkolak pięknie o nią dba”, „Przyjaciółmi Ziemi chcemy być i w
zgodzie z przyrodą będziemy żyć”. (T. Grzyb)