Laboratoria Przyszłości

W roku szkolnym 2021/2022 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Przedszkolnymi w Goździe przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Laboratoria Przyszłości.
To inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Celem programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym we współczesnym świecie.
W ramach programu nasza placówka otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 60 000 zł. na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. 
Dzięki wsparciu finansowemu zakupione zostało wyposażenie podstawowe:

– drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami, ploterami etc.)
– mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi
   akcesoriami
– sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, greenscreeny,
  mikrofony etc.)
– stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

W ramach programu zostały zakupione również specjalistyczne narzędzia i urządzenia, materiały edukacyjne oraz oprogramowanie, w tym z zakresu robotyki oraz pracowni robótek ręcznych.
Wyposażenie w nowoczesny sprzęt uatrakcyjni zajęcia szkolne, pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. Z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie realizacji Programu Laboratoria Przyszłości.