Zasady obowiązujące w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Przedszkolnymi w Goździe od 19 października 2020r. w związku z COVID 19

Szanowni Rodzice

W związku z trudną sytuacją epidemiczną w kraju, od poniedziałku – 19 października 2020r. – wprowadzamy w naszej szkole nowe zasady:

1. Zakaz wchodzenia rodziców na teren szkoły.

Dzieci z przedszkola A, B, C są doprowadzane przez rodziców do wejścia głównego A, a następnie pracownik szkoły odbiera je w przedsionku, przy wejściu głównym i odprowadzi do sali. Dzieci przeszły już okres adaptacji w przedszkolu i nie będzie to już stwarzało sytuacji problemowych, jak w pierwszych dniach pobytu w placówce.

Rodzic z zachowaniem reżimu sanitarnego ma prawo wejścia do sekretariatu szkoły w celu załatwienia spraw związanych z pobytem dziecka w szkole.

2. Rodzice mają prawo krótko oczekiwać na odbiór dzieci tylko na terenie przedsionka.

3. Nauczyciele są zobowiązani do przestrzegania przez uczniów zasady spędzania przerw w klasie. 

4. Wszystkie osoby przebywające na terenie przestrzeni wspólnej szkoły (korytarzach, szatni, przedsionka, łazienkach, stołówce) obowiązuje bezwzględny nakaz chodzenia w maskach. Zwolnienie z noszenia maski może nastąpić tylko na podstawie zaświadczenia lekarskiego o przeciwwskazaniach do zakrywania nosa i ust. Zasada ta odnosi się zarówno do uczniów, pracowników szkoły jak i rodziców. W przypadku nieprzestrzegania tego nakazu, szkoła ma prawo powiadomić odpowiednie służby w celu wyegzekwowania obowiązku.

Wszystkim nam powinno zależeć, aby nauka w systemie stacjonarnym odbywała się jak najdłużej. W dużym stopniu zależy to od naszego zachowania i przestrzegania ustalonych zasad. Zadbajmy o to wspólnie i odpowiedzialnie.

Iwona Mroczek
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
z Oddziałami Przedszkolnymi w Goździe