Bezpieczny wypoczynek – poradnik MEN dla rodziców i opiekunów

Drodzy Rodzice,
zbliża się czas wakacji, czas letniego wypoczynku dla Waszych dzieci. Wybierając dla swojego dziecka formę letniego wypoczynku, należy zadbać przede wszystkim o:

  • Sprawdzenie wiarygodności organizatora, 
  • Sprawdzenie zgłoszenia turnusu do właściwego kuratorium oświaty,
  • Sprawdzenie danych dotyczących miejsca wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, warunków sanitarno-higienicznych, liczby uczestników, zatrudnionej kadry oraz programu pracy z dziećmi, dostępu do opieki medycznej. Informacje takie uzyskać można w bazie wypoczynku, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji,
  • Rodzic z bazy wypoczynku uzyska wiele informacji o organizatorze, m.in. jego adres, numer telefonu, e-mail, termin oraz adres lokalizacji wypoczynku. Za pośrednictwem bazy informacje o zgłoszonym wypoczynku są przesyłane także do służb sprawujących nadzór nad wypoczynkiem na danym terenie (kurator oświaty, straż pożarna, sanepid),
  • Rodzic powinien również pamiętać o dokładnym wypełnieniu Karty kwalifikacyjnej uczestnika Wypoczynku, która zawiera niezbędne informacje o dziecku. Kartę trzeba przekazać organizatorowi wypoczynku przed wyjazdem.

Więcej informacji znajdziesz w:


    źródło: MEN