100 rocznica urodzin Jana Pawła II

18 maja 2020 r. to 100 rocznica urodzin Jana Pawła II  – Wielkiego Człowieka, Wielkiego Papieża, Wielkiego Świętego. W tych dniach przypominamy sobie dziedzictwo duchowe naszego Wielkiego Rodaka. Powinniśmy być dumni i wdzięczni za Jego naukę, przykład wiary i chrześcijańskie świadectwo. Ten wspaniały Polak uczy nas gorliwości, pokory i budowania dobrych relacji z Bogiem i drugim człowiekiem. Pamiętajmy, że był on nie tylko duszpasterzem, wychowawcą i papieżem, ale także poetą, filozofem, i artystą. Nieustannie wyznaczał ludziom drogę do świętości.Rok 2020 to także Rok Jana Pawła II. Starajmy się więc odkrywać Jego naukę, poznawać Jego poezję i czytać homilie. Jak  głosi uchwała przyjęta przez Sejm w czerwcu 2019 roku: „Święty Jan Paweł II był człowiekiem pokoju i nadziei.
Z niespotykaną pogodą i miłością, ale i niezwykłą siłą i pewnością wskazywał całemu światu, każdej wspólnocie, wszystkim ludziom, każdemu człowiekowi, jak życie czynić bardziej ludzkim. Wspominamy wspaniałe chwile, jakie przeżywaliśmy w czasie niezapomnianych pielgrzymek Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski, z którą, jak powtarzał papież: nigdy nie mogło rozstać się moje serce. Było to wyrazem ogromnej miłości, jaką Ojciec Święty obdarzał Polskę i każdego z nas”.
Jan Paweł II między innymi powiedział: „O jakże bardzo pragnę, ja, który życie, wiarę i język zawdzięczam polskiej rodzinie, aby rodzina ta nie przestawała być Bogiem silna. Ażeby przezwyciężyła wszystko, co ją osłabia i rozbija – wszystko, co nie pozwala jej być prawdziwym środowiskiem życia i miłości…”.
Ożywieni Jego męstwem w wyznawaniu wiary, chciejmy podążać jego śladami, zacieśniając więzi rodzinne.

opr. Ewa Pieńkosz