Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 zakończona

Lista dzieci przyjętych

 do klasy I w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Goździe

Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Goździe

i Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Goździe

na rok szkolny 2020/2021