Moje Pierwsze Prawo Jazdy

W dniu  03 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Goździe odbył się egzamin na kartę rowerową. Do egzaminu przystąpiło  16 uczniów klasy IV. Egzamin składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Test był sprawdzianem wiadomości z zakresu bezpiecznego korzystania z dróg publicznych, obsługi konserwacji roweru, pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Składał się z 24 pytań. Egzamin pozytywnie zaliczyli wszyscy uczniowie uzyskując wymaganą liczbę procentową. Następnie czwartoklasiści prezentowali praktyczną umiejętność jazdy na rowerze. Egzamin z części praktycznej był sprawdzianem umiejętności praktycznych, obsługi i konserwacji roweru i bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych. Egzamin pozytywnie zaliczyli wszyscy uczniowie uzyskując uprawnienia do samodzielnego korzystania z roweru na drogach publicznych. Gratuluję.

nauczyciel wychowania komunikacyjnego
Małgorzata Dziubak