Ewakuacja szkoły

Dbając o bezpieczeństwo uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Przedszkolnymi w Goździe 8 listopada 2018r. o godz. 12.10 odbyło się praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji. Po ogłoszeniu alarmu przez dyrektora szkoły i sprawdzeniu łączności z dyżurnym Punktu Alarmowego Państwowej Straży Pożarnej w Rykach przystąpiono do dalszych działań ewakuacyjnych. Obecnych w czasie działań ewakuacyjnych było 187 uczniów, 24 personelu. Ewakuacja odbywała się drzwiami ewakuacyjnymi B, C, E, F. Na miejscu zbiórki Dyrektor Szkoły Pani Iwona Mroczek przyjęła meldunki z którą klasą i z jaką liczbą uczniów przebywa każdy nauczyciel. Dyrektor szkoły podsumowała i omówiła przebieg działań ewakuacyjnych.

Ewakuacja przebiegła sprawnie, zgodnie z zasadami, planem ewakuacyjnym i przydziałem obowiązków.

Szkolny koordynator ds. bezpieczeństwa

Małgorzata Dziubak