Grupa przedszkolna „Krasnoludki”

Grupa „Krasnoludki” – rok szkolny 2018/2019

Wychowawca: Barbara Bernaciak

 

MÓWIĄ NA NAS KRASNOLUDKI

Wytłumaczę w sposób krótki 
Po co ludziom krasnoludki.
Otóż one są do tego,
Koleżanko i kolego,
By się spierać całe dnie:
Są na świecie, czy też nie.
Ten spór dobry jest na nudę.
Podpisano – KRASNOLUDEK.

„Krasnoludki” to grupa dzieci cztero i pięcioletnich, które uczęszczają do naszego przedszkola drugi rok. Zajęcia w przedszkolu odbywają się w godz. 8.00 – 13.00.W ramach zajęć obowiązkowych dydaktyczno – wychowawczych prowadzone są zajęcia z umuzykalnienia czyli rytmika. Wszystkie dzieci uczęszczają również na zajęcia dodatkowe: język angielski i religię.Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego wspomagamy rozwój dzieci, doskonalimy ich umiejętności, wychowujemy i kształcimy we wszystkich obszarach podstawy programowej. Stwarzamy przy tym sytuacje edukacyjne w formie zabawowej i zadaniowej z wykorzystaniem różnorodnych form i metod pracy oraz środków dydaktycznych. Kształtujemy sprawność ruchową podczas zajęć gimnastycznych, spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.

Chcemy, aby każde dziecko czuło się ważne i potrzebne, by znało swoje prawa, obowiązki oraz zasady zachowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *