Konkursy

XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

Jednym z działań prewencyjnych na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym jest organizacja konkursu dla uczniów wiejskich szkół podstawowych, promującego pozytywne zachowania związane z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.

Konkurs przebiega pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, a współorganizatorami tego przedsięwzięcia są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Partnerem strategicznym konkursu jest Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, a partnerem wspierającym – Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Patronat medialny sprawują: platforma informacyjna AgroNews.com.pl, Gospodarz.pl – Twój Portal Rolniczy, Tygodnik Poradnik Rolniczy, Rolniczy Przegląd Techniczny, portal wiescirolnicze.pl oraz magazyn rolniczy Agro Profil.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania upadkom osób pracujących i przebywających w gospodarstwach rolnych. 

Sposób zgłaszania prac oraz warunki uczestnictwa w konkursie określa Regulamin. Więcej informacji na ten temat można uzyskać we właściwej dla miejsca zamieszkania jednostce terenowej KRUS – dane kontaktowe znajdują się pod linkiem www.krus.gov.pl/niezbednik/mapa-krus/

Na każdym etapie konkursu autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorów oraz patronów Konkursu. Prace laureatów będą publikowane również w materiałach popularyzatorskich Kasy. 

szkolny koordynator ds. bezpieczeństwa
Małgorzata Dziubak


III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”

Zachęcam do udziału w konkursie organizowanym przez KRUS:

Poniższe linki to”

szkolny koordynator ds. bezpieczeństwa
Małgorzata Dziubak

 


Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny 

Nie sztuką jest podjąć wyzwanie,
sztuką jest zadziwić wszystkich jego efektem.

W Ogólnopolskim Strażackim Konkursie Plastycznym pod patronatem Wójta Gminy Kłoczew i ZOSP RP Kłoczew wzięło udział 14 prac plastycznych uczniów naszej szkoły. Tematyką konkursu było przedstawienie w formie plastycznej szerokich działań straży pożarnych w akcjach ratowniczo – gaśniczych, prewencyjnych, zwalczaniu i usuwaniu klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz ratownictwa specjalistycznego.
Komisja konkursowa dokonała oceny prac według kryteriów określonych Regulaminem Konkursu i wyłoniła laureatów szczebla gminnego. W gronie zwycięzców znaleźli się:
I miejsce – Kacper Kiljański kl. V
II miejsce – Gabriela Pieńkosz kl. VI
III miejsce – Kacper Kiljański kl. V
Prace wyróżnione: Michał Rygielski kl. IV, Magdalena Kryczka kl. V, Patryk Figacz kl. V.

Prace plastyczne Kacpra i Gabrieli przechodzą do kolejnego etapu konkursu. Życzymy powodzenia.
Gratuluję wszystkim uczestnikom i laureatom.

szkolny koordynator ds. bezpieczeństwa 
Małgorzata Dziubak


Wielki sukces małego artysty

8 września 2021r. w Lubelskim Centrum Spotkania Kultur odbyła się  Gala Wręczenia Nagród XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ph. ,,Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.
Serdecznie gratulujemy Wojtkowi Pieńkoszowi wyróżnienia w etapie wojewódzkim. Praca plastyczna Wojciecha została zauważona i nagrodzona wśród 4tyś, 532 nadesłanych prac konkursowych. Niewątpliwie to duży sukces dla naszej szkoły i jednocześnie zachęta dla wszystkich uczniów do udziału w kolejnych edycjach konkursu.   
 
szkolny koordynator ds. bezpieczeństwa 
Małgorzata Dziubak