Trwa rekrutacja do projektu „Szkoły nowych możliwości”

Zachęcamy uczniów i nauczycieli naszych szkół do wzięcia udziału w projekcie „Szkoły nowych możliwości– wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych z terenu gminy Kłoczew” w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytet X Lepsza edukacja, Działanie 10.3 Kształcenie ogólne.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne poniżej, zaś w wersji papierowej w szkołach oraz biurze projektu: Centrum Usług Wspólnych w Kłoczewie, ul. Długa 67/4.
Termin na złożenie formularzy rekrutacyjnych dla uczniów upływa 14 lutego 2024 r, zaś dla nauczycieli – 16 lutego 2024 r.
Dokumenty rekrutacyjne (formularz i oświadczenie uczestnika) należy złożyć w w/w terminach w sekretariacie danej szkoły lub biurze projektu.

Do pobrania:

Dla wydruków czarno – białych:

Dla wydruków kolorowych: