Bezpieczeństwo ponad wszystko!

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły w dniu 24.10.2023r. o godz. 1000 w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Przedszkolnymi w Goździe przeprowadzone zostały praktyczne ćwiczenia w zakresie sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji. W działaniach ewakuacyjnych udział wzięli wszyscy uczniowie i pracownicy przebywający na terenie szkoły.
Na miejscu zbiórki Dyrektor szkoły Pani Bożena Lipiec przyjęła meldunki opiekunów klas i podsumowała działania ewakuacyjne. Ewakuacja przebiegła sprawnie, zgodnie z procedurami, planem ewakuacyjnym i przydziałem obowiązków.

szkolny koordynator ds. bezpieczeństwa Małgorzata Dziubak