„Aktywna Tablica” 2020-2024

Dofinansowanie zadania z budżetu państwa
w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych


W bieżącym roku szkolnym Gmina Kłoczew otrzymała wsparcie finansowe w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” z którego skorzysta Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Przedszkolnymi w Goździe.
Dotacja będzie przeznaczona na zakup pomocy dydaktyczno – terapeutycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wartość dofinansowania: 35 000,00 zł
Wkład własny Gminy: 8 750,00 zł
Całkowita wartość zadania: 43 750,00 zł