Tydzień bibliotek

 16 maja dzieci z oddziałów przedszkolnych wzięły udział w wycieczce do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłoczewie.
Celem wycieczki było zapoznanie dzieci z działalnością bibliotek, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie poczucia szacunku dla książek. Podczas spotkania dzieci odbyły spacer alejkami sali bibliotecznej. Pani Ania zapoznała dzieci z pracą bibliotekarza, pokazała książki i zachęcała do ich wypożyczania. Przedszkolaki wysłuchały opowiadania pt. „Księżniczka w wiejskim gospodarstwie”. Budowały gospodarstwo
z patyczków konstrukcyjnych oraz przechodziły przez kolorowy tunel animacyjny. Wielką niespodzianką były odwiedziny policjantów. Dzieci miały możliwość wysłuchania prelekcji dotyczącej bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prawidłowego zachowania w stosunku do osób nieznajomych i zwierząt. Panowie policjanci pokazali dzieciom radiowóz oraz sprzęt potrzebny im w pracy. Na koniec spotkania na dzieci czekał słodki poczęstunek.

opr. Katarzyna Kula