Cała Polska Czyta Dzieciom

 

„Ilekroć, odłożywszy książkę,
snuć zaczniesz nić własnych myśli,
tylekroć książka cel zamierzony osiąga.”
                                                                                                                                                    – Janusz Korczak

W marcu w ramach akcji  „Cała Polska Czyta Dzieciom” uczniowie klas I – III wysłuchali „Legendy o Lechu, Czechu i Rusie” Wandy Chotomskiej z książki „Legendy Polskie”. Wybór utworu nawiązywał do początków państwowości polskiej. Dzieci uczestniczyły w pogadance o kształtowaniu się państwa polskiego, zapoznały postać Mieszka I i Dobrawy oraz poznały datę przyjęcia chrztu – 966r. oraz jego znaczenie dla naszego kraju. Tematyka poruszana podczas spotkania nie była przypadkowa. Zbliżamy się bowiem do obchodów 1057 rocznicy przyjęcia chrztu, która przypada w dniu 14 kwietnia. Uczniowie chętnie słuchali utworu i wzorowo zaprezentowali się zdobytą wiedzą rozwiązując test o początkach państwa polskiego.

M. Bienias