Praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji 2022

23.05.2022r. o godzinie 9.00 odbyło się praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji z budynku Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Przedszkolnymi w Goździe. Do działań ewakuacyjnych przystąpili uczniowie
i pracownicy szkoły. Uczniowie sprawnie i bezpiecznie opuścili szkołę udając się na miejsce zbiórki, gdzie nauczyciele poszczególnych klas złożyli meldunek dyrektorowi.  Dyrektor szkoły Iwona Mroczek omówiła przebieg działań ewakuacyjnych. Ewakuacja przebiegła sprawnie, zgodnie z zasadami, planem ewakuacyjnym i przydziałem obowiązków.
 Działania ewakuacyjne koordynowali funkcjonariusze KPSP w Rykach. Dziękujemy serdecznie za współpracę.
szkolny koordynator ds. bezpieczeństwa M. Dziubak