Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny

Nie sztuką jest podjąć wyzwanie,
sztuką jest zadziwić wszystkich jego efektem.

W Ogólnopolskim Strażackim Konkursie Plastycznym pod patronatem Wójta Gminy Kłoczew i ZOSP RP Kłoczew wzięło udział 14 prac plastycznych uczniów naszej szkoły. Tematyką konkursu było przedstawienie w formie plastycznej szerokich działań straży pożarnych w akcjach ratowniczo – gaśniczych, prewencyjnych, zwalczaniu i usuwaniu klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz ratownictwa specjalistycznego.
Komisja konkursowa dokonała oceny prac według kryteriów określonych Regulaminem Konkursu i wyłoniła laureatów szczebla gminnego. W gronie zwycięzców znaleźli się:
I miejsce – Kacper Kiljański kl. V
II miejsce – Gabriela Pieńkosz kl. VI
III miejsce – Kacper Kiljański kl. V
Prace wyróżnione: Michał Rygielski kl. IV, Magdalena Kryczka kl. V, Patryk Figacz kl. V.

Prace plastyczne Kacpra i Gabrieli przechodzą do kolejnego etapu konkursu. Życzymy powodzenia.
Gratuluję wszystkim uczestnikom i laureatom.

Małgorzata Dziubak