Konkurs „Dobry pomysł” – rozstrzygnięty!

W tramach tego projektu dla uczniów klas 1-3 będą przeprowadzone zajęcia. Tematyka tych spotkań to m.in.:
Moja Warszawa, Moje góry, Moja siatkówka.
Za otrzymaną kwotę 6 000 zostaną zakupione pomoce dydaktyczne, które posłużą do ćwiczeń koncentracji uwagi, rozwijania koordynacji wzrokowo – ruchowej, motoryki małej i dużej.
Już w styczniu zajęcia przeprowadzą wolontariusze fundacji.

Bożena Lipiec